Polityka bezpieczeństwa żywności

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Końskich jest producentem mleka i jego przetworów. Swoją pozycję rynkową budujemy przez stałe doskonalenie wyrobów, innowacyjność w oferowanym asortymencie, a także zwiększanie zadowolenia klientów, które jest miarą jakości naszej pracy.

 

Robimy wszystko, aby każde nasze działanie cechowało się wysoką efektywnością. Spełnianie wymagań i oczekiwań klientów, a także przepisów prawnych dotyczących wytwarzanych produktów, w tym zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej, Higienicznej i HACCP, jest podstawą działań Naszej Spółdzielni.

 

Dbamy o ludzi, dbamy o dobrą markę Naszej Firmy. OSM osiąga swoje cele przede wszystkim przez:

 • ciągłe doskonalenie wewnętrznych procesów oraz wytwarzanych wyrobów,
 • monitorowanie zadowolenia klientów,
 • doświadczenie i wysokie kwalifikacje pracowników,
 • staranny dobór dostawców surowców,
 • ustanowienie odpowiednich procesów komunikowania w obrębie łańcucha żywnościowego.

 

Realizacja tych zamierzeń jest możliwa dzięki:

 • stałemu doskonaleniu wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 22 000 oraz systemu HACCP,
 • pełnemu zaangażowaniu kadry kierowniczej oraz wszystkich pracowników w efektywne stosowanie Systemu Zarządzania Jakością i przestrzeganie zasad systemu HACCP,
 • systematycznemu szkoleniu i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych całego personelu mającego wpływ na jakość oraz bezpieczeństwo zdrowotne wytwarzanych wyrobów,
 • ciągłym i systematycznym inwestycjom w najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne.

 

Ponadto dążymy do:

 • umocnienia dobrej pozycji i wizerunku firmy na rynku,
 • pozyskania nowych rynków zbytu,
 • Zarząd zobowiązuje się do krzewienia Kultury Bezpieczeństwa Żywności wśród pracowników organizacji.

 

Za jakość naszych wyrobów odpowiadają wszyscy – pracownicy produkcji, Kierownictwo, Zarząd. Poprzez taką politykę jakości chcemy, aby nasi klienci kojarzyli nas z produktami wysokiej jakości. Pragniemy być godnym zaufania dostawcą oraz tworzyć trwałą partnerską więź z klientami, z poszanowaniem interesu obu stron, wzbudzając jednocześnie szacunek naszych konkurentów.

 

Prezes Zarządu
Wiesław Stępień

Końskie dn. 12.05.2021 r.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2024 Mleczarnia Konecka
26-200 Końskie, ul. Zielona 11
Tel. centrala:     41 375 13 33
Tel. sekretariat: 41 375 13 39
Faks sekretariat: 41 375 13 38
E-mail: sekretariat@osm.konskie.pl
Wykonanie: